Müügitingimused

Smart Estate OÜ

reg.kood: 12912203

asukoht: Tartu linn, Gildi 12

tel: (+372) 530 949 71

e-post: info [at] merkado.ee

Üldised tellimistingimused

Üldised tellimistingimused kehtivad ettevõtte Smart Estate OÜ (edaspidi veebikeskkond) poolt loodud kodulehel www.merkado.ee (Veebikeskkond), kauplejate (edaspidi Müüja/müüjate) ning tarbija (edaspidi Ostja) vahel toodete või teenuste ostmisel.

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Ostja ja veebikeskkonna vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (VÕS), tarbijakaitseseadus ja teised õigusaktid.

Käesolevad tellimistingimused, privaatsussätted ning hinnakiri on kehtiv alates 10.10.2022

Veebikeskkonna kasutajad- Müüjad

 

Merkado.ee keskkonnas müüjaks saamine nõuab eelnevat registreerumist ning taotlus vaadatakse läbi 24 tunni jooksul.
Aktsepteeritud müüjatele võimaldatakse ligipääs haldusalasse toodete lisamiseks, muutmiseks ja statistika jälgimiseks. Sisse logimine veebiaadressil https://www.merkado.ee/my-account Lisaks antakse ligipääs juhistele, kuidas halduskeskkonda kasutada ja luua reklaame sotsiaalmeedias enda veebipoe liikluse tõstmiseks.

Müüjad on kohustatud kasutama keskkonda heauskselt ning andma potentsiaalsetele ostjatele võimalikult täpse ülevaate toodete ja kättetoimetamise viisi kui ka tarneaja osas.

Väljamaksete kohta on täpsem ülevaade punktis 6.2

Müüjatele luuakse keskkonna poolt disainpood, kuhu suunata potentsiaalsed kliendid. Müüja teavitab Merkado.ee keskkonda, kui muudab tooteid, hinda või muud sellega seonduvat, et keskkonna liikmed saaksid teha vastavasisulised muudatused Müüja e-poe lehel.

1.Toodete või teenuste tellimise kord

1.1 Teenuste või toodete tellimiseks ei ole Ostja kohustatud end registreerima Merkado.ee veebikeskkonna kasutajaks.

1.2 Ostja valib soovitud toote ning tasumise viisi (panga). Enne tellimuse kinnitamist on Ostjal võimalik tellimus üle vaadata ning tutvuda tellimistingimuste ja privaatsuspoliitikaga. Pärast tellimuse ülevaatamist kinnitab Ostja oma tellimuse. 

1.3 Kõik tooted on käibemaksuvabad. Toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda Veebikeskkonna alammenüü lehel: Merkado.ee/shop

1.4 Ostja poolt kinnitatud tellimuse eest on Merkado.ee veebikeskkonnale võimalik tasuda ainult internetipanga vahendusel.

1.4.1 Tasumiseks täidab Ostja kõik tellimiseks ette nähtud väljad, kinnitab, et tutvunud kõikide tellimistingimuste ja privaatsussätetega ning seejärel suunatakse Ostja Veebikeskkonna maksete volitatud töötleja Montonio Finance UAB poolt ette antud pangalinkidele.

1.4.2 Tellimus loetakse sooritatuks, kui Ostja vajutab pärast makse teostamist enda valitud pangas funktsioonile „Tagasi kaupmehe juurde“, mille järel kuvatakse Ostjale makse õnnestumise kohta ka vastavasisuline teade.

1.5 Tellimus loetakse Veebikeskkonna poolt kätte saaduks, kui Ostja on saanud selleks vastavasisulise kinnituse eelnevalt sisestatud e-maili vahendusel.

1.6 Tellimus jõustub pärast makse laekumist Veebikeskkonna pidaja Smart Estate OÜ arveldusarvele. Samaaegselt saab teate ka Merkado.ee keskkonna Müüja, et tellimust täitma asuda.

1.7 Ostjal on võimalik eraldi veebikeskkonnaga või Müüjaga kontakteeruda, et täpsustada toote või toodete kättesaamist.

2. Toodete kättetoimetamine

2.1 Merkado.ee veebikeskkonna liikmed (müüjad) haldavad ja toimetavad Ostja/Ostjate tellimusi kätte veebikeskkonna sekkumiseta. Kaupu tarnitakse vaid Eesti piires. Merkado.ee keskkond võtab vastu vaid makseid ning tasub Müüjatele väljamaksed pärast teenustasude mahaarvamist, kui tellimused Ostjate ees on täidetud.

2.1 Merkado.ee keskkonna kassas on ära näidatud tarneviisid, transpordipartnerid ja võimalikud juurdekuuluvad summad tellimuse kohale toimetamiseks. Tellimuste tarneaja teeb Müüja nähtavaks ka toodete kirjelduses (tavapärane 1-5 päeva). Merkado ei võta vastutust tarneaja ületamise eest.

2.2 Ostjal on võimalik saata päring Müüjale või vajadusel ka Merkado.ee keskkonnale, et selgitada välja võimaliku pikenenud tarneaja põhjuseid.

2.3 Merkado.ee keskkonna Müüjad võivad arvestada transpordikulud ka müügihindade sisse ning sel juhul transporditasu ei lisandu.

2.4 Merkado.ee esmane Müüjatele soovitatav transpordipartner on Itella, kes tarnib kaupu pakiautomaatide vahendusel.

3.Taganemisõigus

3.1 Tarbijal on õigus mistahes Merkado.ee keskkonna Müüja ostetud füüsilise toote ostu puhul kasutada 14-päevast tagastusõigust. Tehingust taganemiseks kirjutab Ostja vabas vormis pöördumise otse Müüjale või Merkado.ee keskkonnale info[at]merkado.ee.

3.2 Taganemisõiguse kasutamisel peab tagastatav Kaup olema esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ja dokumente). Ostja  võib olla kaubaga tutvunud üksnes nii nagu on lubatud sarnase kaubaga tutvuda poes. 

3.2.1 Ostja kannab Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Müüja poolt väljastatud vale toote transpordikulud jäävad Müüja kanda/kompenseerida.

3.2.2 Ostja on kohustatud säilitama kõik transpordiga seotud kuluarved kuni mistahes kokkuleppe saavutamiseni kauba tagastamise osas.

3.3 Müüja võib täieliku summa tagastamise asemel teha tasaarvestusi või rakendada hinnaalandust, kui toode on märgatavate kulumisjälgedega või selle toote väärtus on halvenenud selle kasutamist silmas pidades. 

3.4 Tarbijal puudub tellimise järel taganemisõigus 14 päeva vastavalt Võlaõigusseaduses (VÕS §53 lg 2, p 71) sätestatule, mis kohaldub digitaalse sisu üleandmisel, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal. Merkado keskkonnas kauplevad müüjad märgivad digitaalse sisuga toodete puhul kirjeldusse ka vastavasisulise lause, milles on mainitud, et tegemist on digitootega, mida füüsiliselt kätte ei toimetata.

4.Ostja õigused ja kohustused

4.1 Tellimuse vormistamisel on Ostja kohustatud esitama tellimuse teostamiseks ja kättetoimetamiseks vajalikud andmed: Nimi, E-post, Telefoninumber, pakiautomaadi asukoht.

4.2 Veebikeskkond Merkado.ee keskkonnas müüjad ei saa garanteerida toote tellimuse nõuetekohast täitmist, kui tellimisele eelnenud andmed ei ole Ostja/Tellija poolt sisestatud korrektselt. Seega on Ostja kohustatud veenduma nõutud väljade täitmise vastavusest tegelikkusele.

4.3 Tellimuse vormistamisel kinnitab Ostja, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

4.4 Ostjal on võimalik enne tellimuse esitamist esitada Veebikeskkonnale-müüjatele täiendavaid küsimusi nii toote kui ka tehinguga kaasnevate protsesside kohta kas e-maili või ette antud telefoni teel.

4.5 Ostjal on võimalik saada toodete tellimisel soodustust, kasutades selleks Müüja poolt välja reklaamitud unikaalset sooduskoodi (olemasolul).

5.Veebikeskkonna õigused

5.1 Merkado.ee veebikeskkonnal on õigus muuta käesolevat üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata, avaldades uued kehtivad tingimused internetikeskkonnas.

5.2 Merkado.ee veebikeskkonnal on õigus igal ajal ette teatamata muuta e-poe hinnakirja avaldades uue hinnakirja antud keskkonnas.

5.3 Merkado.ee veebikeskkonnal ei ole võimalik tagada, et tooted vastaksid kliendi ootustele, seega eeldatakse kliendilt kaalutletud otsuse langetamist enne mistahes ostu sooritamist.

5.4 Juhul, kui Ostja ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi (Andmete sisestamine, kasutustingimuste-ja privaatsussätetega nõustumine ning tasumine), ei saa Merkado.ee veebikeskkond tagada tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast toote edastamist.

6.Maksete töötlemine

6.1 Kõiki Merkado.ee veebikeskkonna poolt makseid töödeldakse turvalises makseväravas, koostöös Montonio Finance UAB-ga (www.montonio.com)

6.2 Väljamaksed Müüjatele:

– Merkado.ee teostab Müüjatele väljamakseid vähemalt 1 kord kuus, pärast teenustasude mahaarvamist, selleks ette näidatud arvelduskontole. Teenustasu on 10% iga tehtud tellimuse summast, mis sisaldab ka maksete töötlemise kulusid koostöös Montonio.com-ga).
-Merkado.ee arvestab väljamaksete puhul eelkõige klientide 14-päevast tagastusõigust, mistõttu ei pruugi väljamaksed olla koheselt täies ulatuses. Kui sellegipoolest on mõni Ostja kasutanud tagastusõigust, kuid Merkado on teinud juba väljamakse Müüjale, toimub kas tasaarveldamine Müüjaga järgmiste müükide arvelt või teostab Müüja keskkonnale tagasimakse.

7.Merkado.ee veebikeskkonna lõppsätted

7.1 Merkado hoolitseb selle eest, et kasutajatel oleks võimalik keskkonda kasutada.

7.2 Kõik pooltevahelised vaidlused omavahel kauplejate ja keskkonnaga lahendatakse esmalt läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Müüja või Ostja soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on selleks õigus pöörduda vastava pädevusega institutsiooni poole 

Küsimuste tekkimisel kontakteeruge e-maili teel info@merkado.ee